Jhanda

Jhanda ek kaprraa ke tukrraa hai jiske jaada kar ke ek lakrri pe urrawa jaae hai aur iske ek group ke identify kare nai to signal kare ke khatir kaam me lawa jaae hai. Jhanda ke sab se pahile larrai ke time kam me lawa gais rahaa aur iske jaada kar ke uu time use karaa jaae hai jab ki aur koi rakam ke signal nai karaa jaae sake hai. Des ke jhanda patriotic symbol rahe hai.

Sab se purana jhanda 13th century se abhi talak The oldest Denmark me kaam me lawa jaae hai.
Dunia ke sab se jaada jaana waala jhanda United Kingdom ke Union Jack hai.
Brazil ke jhanda ke ek ceremony me kar mahina badla jaae hai.