Koli uu sab bhasa hai jisme India ke Gujarat Province ke kuchh log baat kare hae.