Language family

Ek bhasa ke palwaar , uu Burma ke palwaar hae jon ki ekke bhasa se banaa hae.

Bahaari jorr badlo