Ligurian language (Romance)

Ligurian language (Romance) ek bhasa hae.