Limburgish bhasa

(Limburgish language se bheja gais)

Limburgish bhasa ek bhasa hae.