Lloyd Farebrother Trophy

Lloyd Farebrother Trophy, uu trophy hae jiske khatir Fiji ke district soccer teams 1938 se har saal (1987 ke chhorr ke) Inter-District Championship me hissa lewe hae. Ii trophy ke Suva ke Lloyd and Company aur A.S. Farebrother and Company daan karin rahaa.

Lloyd Farebrother Trophy ke jiite waala team badlo

Saal Jagha Jiite waala Runner-up Score
1938 Suva Rewa Ba 3 - 2
1939 Lautoka Rewa Suva 3 - 2
1940 Rewa Suva Rewa 2 - 1
1941 Ba Lautoka Ba 2 - 1
1942 Nadi Lautoka Suva 3 - 0
1943 Levuka Rewa Suva 4 - 2
1944 Rakiraki Rewa Suva 2 - 1
1945 Lautoka Suva Lautoka 3 - 1
1946 Rewa Suva Ba 1 - 0
1947 Ba Rewa Ba 4 - 1
1948 Rewa Suva Rewa 4 - 2
1949 Lautoka Lautoka Rewa 4 - 2
1950 Rewa Lautoka Nadi 3 - 1
1951 Ba Suva Rakiraki 2 - 0
1952 Suva Suva Nadi 2 - 1
1953 Lautoka Lautoka Nadi 2 - 1
1954 Rewa Suva Nadi 1 - 0
1955 Ba Rewa Lautoka 3 - 2
1956 Suva Suva Lautoka 3 - 2
1957 Lautoka Lautoka Ba 7 - 1
1958 Suva Lautoka Suva 2 - 1
1959 Ba Lautoka Ba 6 - 0
1960 Rewa Suva Nadi 2 - 1
1961 Nadi Ba Nadi 2 - 1
1962 Lautoka Lautoka Ba 7 - 0
1963 Suva Ba Suva 2 - 0
1964 Ba Lautoka Ba 6 - 1
1965 Nadi Lautoka Suva 2 - 1
1966 Suva Ba Suva 5 - 0
1967 Lautoka Ba Lautoka 1 - 0
1968 Ba Ba Lautoka 3 - 2
1969 Labasa Nadi Suva 1 - 0
1970 Rewa Ba Suva 2 - 1
1971 Nadi Nadi Suva 5 - 4
1972 Suva Rewa Labasa 10 - 9
1973 Lautoka Lautoka Labasa 1 - 0
1974 Nadi Nadi T/Naitasiri 1 - 0
1975 Labasa Ba Suva 1 - 0
1976 Ba Ba Rewa 2 - 0
1977 Suva Ba Nadi 1 - 0
1978 Lautoka Ba Labasa 7 - 6
1979 T/Naitasiri Ba Nadl 2 - 1
1980 Ba Ba Nadi 1 - 0
1981 Suva Suva Ba 2 - 1
1982 Nadi Ba Nadi default
1983 Suva Suva Ba 1 - 0
1984 Lautoka Lautoka Ba 2 - 0
1985 Ba Lautoka Rewa 2 - 1
1986 Rewa Ba Nadroga 1 - 0
1987 Not Contested
1988 Suva Nadroga Nasinu 1 - 0
1989 Lautoka Nadroga Lautoka 1 - 0
1990 Suva/Rewa Nasinu Suva 1 - 0
1991 Nadi Ba Nadroga 1 - 0
1992 Rewa Labasa Nadroga 2 - 0
1993 Ba Nadroga Nasinu 1 - 0
1994 Suva Labasa Suva 1 - 0
1995 Lautoka Tavua Nadi 2 - 0
1996 Suva Ba Nasinu 3 - 1
1997 Ba Ba Nadi 2 - 0
1998 Suva Nadi Lautoka 2 - 1
1999 Nadi Nadi Ba 1 - 0
2000 Ba Ba Nadi 1 - 0
2001 Suva Rewa Ba 1 - 0
2002 Ba Nadi Rewa 1 - 1
2003 Ba Ba Rewa 1 - 0
2004 Suva Ba Rewa 3 - 0
2005 Lautoka Lautoka Ba 2 - 0
2006 Ba Ba Suva 3 - 0
2007 Suva Ba Nadi 2 - 1

Sab se jaada dafe trophy jiite waala team badlo

Team Number of Wins Number of times runner-up
Ba 22 15
Lautoka 16 7
Suva F.C. 11 16
Nadi F.C. 6 16
Nadroga F.C. 3 3
Labasa F.C. 2 3
Nasinu F.C. 1 3
Tavua F.C. 1 0
Tailevu/Naitasiri F.C. 0 1
Rakiraki F.C. 0 1