Maithili bhasa ek bhasa hae. Ye Bharat aur Nepal ke Mithila me bola jata hae. Ye Bharat ke Bihar me bahut bola jata hae.