Makonde

ek bhasa hae jisme Tanzania, Mozambique

Makonde ek bhasa hae jisme Tanzania, Mozambique, Malawi aur Kenya ke 1.4 million log baat kare hai.