Naddi ek paani ke stream hae jon ki ek "channel" (nai to passage) me jamin ke uppar flow hoe hae. Jon passage me se ii paani flow hoe hae ke riverbed bolaa jaae hae aur duuno side ke riverbank bolaa jaae hae. Ek naddi jaada kar ke pahaarr me suruu hoe ke gravity se samundar ke taraf flow hoe hae. Suruu me naddi patraa rahe hae aur jaise ii samundar ke nachdik pahuche hae ii chakla hoe lage hae.

England ke Thames Naddi. Admii log ii naddi ke kinare hajaaro saal se rahe hae.

Naddi ke paani mitthaa rahe hae. Ii jaada kar ke paani barse se aur snow ke tagle se aawe hae agar jo ii polluted nai hae tab. Samundar ke paani nai pia jawa sake hae kahe ki ii khaara rahe hae. Duuno admii aur janwar log naddi ke kinare rahe hae kahe ki uu log jinda rahe ke khatir pani maange hae.

Naddi ke baare me Badlo

Naddi ke biich waala part Badlo

Naddi ke aakhri hissa Badlo

Naddi ke istemal Badlo

Water for living Badlo

Industry khatir naddi Badlo

Water for fun Badlo

Naddi, art, literature aur music Badlo

Naddi ke chapa Badlo

Khaas naddi Badlo

Aur rakam ke naddi Badlo

Aur dekho Badlo