Naskh (نسخ, jiske Naskhi ke naam se, nai iske Turkish naam Nesih se jaana jaawe hae, Arabii نسخ) se, ek khaas Islamic calligraphy ke likhe ke style hae jisme Arabic alphabet likha jaawe hae.

Al Fatihah - naskh script

Bahaari jorrBadlo