Neutron, proton aur electron ke saathe, tiin chij hae jisse atom banaa rahe hae. Neutrons ke atom ke nucleus me pawa jaawe hae.

A picture of a neutron. The 'u' stands for an up quark, and the 'd' stands for a down quark.