Ongo (Scientific naam: Sphyraena barracuda, English: Barracuda, Kaiviti: Ogo) ek rakam ke machhri hae jon ki samundar me pawa jaae hae. Ii 6 feet talak lamba rahe sake hae aur iske lage bahut tagatwar jaw hae.