Oromo bhasa

Afaan oromo Hindi

Oromo bhasa ek bhasa hai jisme Ethiopia aur Kenya ke 35 million log baat kare hai.