Ottoman Turkish language

Ottoman Turkish language ek bhasa hae.