Botany me Perr ya darakht aise podde ke kaha jaye hai jonnke patte, tana barri howe hai aur lamba howe hai. Sakhat matlab me sirf barre lakrri wale podde nai to kelle ke bhi perr maan liya jaye hai.Perr ki lakrri furniture, ghat, bridge banaye ke kaam aaye hai. Perr barish barsane ke kaam kare hai aur mausam ke thanda rakhe hai. Ii ke ek mufeed chij samjha jaye hai.