Botany me Perr ya darakht aise podde ke kaha jaye hae jonnke patte, tana barri howe hae aur lamba howe hae. Sakhat matlab me sirf barre lakrri wale podde nai to kelle ke bhi perr maan liya jaye hae.Perr ki lakrri furniture, ghat, bridge banaye ke kaam aaye hae. Perr barish barsane ke kaam kare hae aur mausam ke thanda rakhe hae. Ii ke ek mufeed chij samjha jaye hae.