Grah

(Planet se bheja gais)

Ek grah ek barraa chij hae, jaise ki Dunia nai to Jupiter jon ki ek tara ke round kare hae. Ii ek tara se chhota rahe hae aur light nai de hae.