Poetry ek rakam ke kalaa aur ek likhe ke style hae.