Prakash saal

Ek prakash saal utna diastance hae jiske light ek saal me travel kae sake hae.

ReferencesBadlo