Prophet

Abrahami dharmon k log mane hain k Bhagwaan insaan ke sikhane k khatir apne chune hue bandon ko bheje hai. In chune hue bandon k prophet kaha jaye hai.

ReferencesBadlo