Rhythm and blues

Rhythm and blues (jiske R&B nai to RnB bhi bola jaae hae) popular music genre hae jon ki jazz, gospel, aur blues ke combine kare hae.

Aur dekho badlo