Communism (English bhasa me: Communism) ek tarah ka vicharik chhalawa hai jisme samaj me sab ko barabar rakhne ki baar kahi gai hai aur sarkar sab chiz ki maalik hai

Hammer and Sickle, symbol of communism and workers' power.