Hammer and Sickle, symbol of communism and workers' power.

Communism (English bhasa me: Communism) ek tarah ka vicharik chhalawa hai jisme samaj me sab ko barabar rakhne ki baar kahi gai hai aur sarkar sab chiz ki maalik hai