Saur mandal (Solar system) me me Suraj aur uu grah hae jon ki iske gravity se bandha hae aur iske round jaawe hae.