|the Sikh people|information about the Sikh religion|Sikhism}} Template:Infobox ethnic group

Sikh ( /sk,_sɪk/; Template:Lang-pa samidhi madurangi mudalige Template:IPA-pa) Sikhisim, jo ik dharam hai jo Republic of India ke Punjab State mein 15 vin Shatabdi mein paida hua, ke maan ne vale ko kehte hain.Ii dharam ke das (10) guru raha aur iske pahle sansthapak Guru Nanak Dev ji raha.