State, des ke ke hissa hae, jime des ke raaj kare ke khatir baata jaawe hae. Jaise ki America ke 50 state me vibhajit karaa gais hae.