Astronomy outer space aur usme jon kuchh hae ke parrhai hae. Isme tara, grah aur galaxy hae.