Tanasahi

Tanasahi (English bhasa: Dictatorship) ek rakam ke nirankusavadi (Authoritarianism) sarkar hae. Tanasahi me neta, janata se jaada important rahe hae. Ii rakam ke sarkar me ek khaas neta rahe hae jiske Tanasah (Dictator) bola jaawe hae.

Benito Mussolini (left) aur Adolf Hitler (right), dui Tanasahi neta