Tausug bhasa ek bhasa hai jisme Philipines aur Malaysia ke 1.1 millionlog baat kare hai.