Tuareg bhasa

Tuareg bhasa uu bhasa hai jisme Mali, Niger, Algeria, Libya aur Burkina Faso ke Berber log baat kare hae.