Twitter shuru tha Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, and Evan Williams se. Sann 2006 mein. Iske abhi ke owner Elon Musk the aur Pehle ke CEO thee Parag Agarwal.

Twitter ek social media platform hai jaha pe log tweet aur text kasakte hai aur apne text ko shar kasakte hai. Twitter ke 450 million monthly users hai.