Washo bhasa

(Washo language se bheja gais)

Washo bhasa ek bhasa hae.