Sab panna jisme prefix index hai

Sab panna jisme prefix index hai