vibhag:1760

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me khali etna chhota vibhag hai.

1

"1760" vibhag ke panna

Ii vibhag me khali etna panna hai.