vibhag:1839 janam

"1839 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 2 me se etna 2 panna ii vibhag me hai.