vibhag:1882 janam

"1882 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 4 me se etna 4 panna ii vibhag me hai.