vibhag:1928 janam

"1928 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 4 me se etna 4 panna ii vibhag me hai.