vibhag:1972 janam

"1972 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 3 me se etna 3 panna ii vibhag me hai.