vibhag:1979

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 2 chhota vibhag, kul jorr 2 me se.

1

"1979" vibhag ke panna

Kul jorr 3 me se etna 3 panna ii vibhag me hai.