vibhag:1990 janam

"1990 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 6 me se etna 6 panna ii vibhag me hai.