vibhag:Sadasya da

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 2 chhota vibhag, kul jorr 2 me se.

S

"Sadasya da" vibhag ke panna

Kul jorr 6 me se etna 6 panna ii vibhag me hai.