Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me khali etna chhota vibhag hai.

U

"User bh" vibhag ke panna

Ii vibhag me khali etna panna hai.