Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 5 chhota vibhag, kul jorr 5 me se.

U