vibhag:User hi

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 4 chhota vibhag, kul jorr 4 me se.

H

U

"User hi" vibhag ke panna

Kul jorr 2 me se etna 2 panna ii vibhag me hai.