1929 ke election (Fiji)

9 February 1929 ke Letters Patent ke niche, Legislative ke membership ke badal ke:

13 Official members
6 Chuna gais Gora member
3 Chuna gais Hindustani member
3 Nominated Kaiviti member

kar dewa gais.

Pahila tiin, Hindustani member Vishnu Deo, Parmanand Singh aur James Ramchandar Rao 25 October 1929 ke aapan seat Council me liin.

North Western Indian Constituency badlo

Ii Hindustani log khatir pahila election rahaa aur Fiji me khali ek sanstha, Fiji Indian National Congress, rahaa jon ki politically active rahaa, aur jiske leader rahin Vishnu Deo, S. B. Patel aur A. D. Patel. Ii constituency me dui candidate rahaa. Pahila rahaa, India me paida bhae, Champadan Manakadan Gopalan (C. M. Gopalan), jon ki Fiji Indian National Congress ke Vice-President rahaa, Bhartiya Mitra Mandal ke member rahaa aur Lautoka me Medicine practice karat rahaa. Uske nomination paper ke S.B. Patel sign karis rahaa. Duusra candidate rahaa, Parmanand Singh, jon ki Ba ke ek girmitya ke larrka rahaa aur New Zealand me parrhis rahaa. Uske palwaar ke Ba me achchhaa se jaana jaat rahaa.

Election ke result rahaa:[1]

Parmanand Singh 309
C. M. Gopalan 222
Informal 57
Total 588

Ii rakam se Parmanand Singh, bina bahaari support ke jiit gais, lekin Legislative Council me Vishnu Deo ke saathe kaam karis. Legislative Council me sapat le ke dui hafta baad, Council ke tiino Hindustani member Council se "walk out" hoe gain aur baad me resign hoe gain. Is ke karan rahaa ki sarkar common roll ke jariye Hindustani log ke barabar ke adhikar de se inkaar kar diis rahaa.

Eastern Indian Constituency badlo

Ii constituency me dui candidate rahaa. Pahila rahaa, James Ramchandar Rao, jiske Vishnu Deo support karat rahaa, aur Khalil Sahim.

Election ke result rahaa:[1]

James Ramchandar Rao 63
Khalil Sahim 20
Informal 5
Total 88

Southern Indian Constituency badlo

Ii constituency me dui candidate rahaa. Pahila rahaa, Vishnu Deo, jon ki ek Arya Samaji rahaa aur duusra rahaa John F. Grant jon ki ek Christian rahaa. Hindustani log Grant ke gora log ke chamcha maanat rahin aur us ke bahut kosis kare par bhi uu Deo ke nai harae paais.

Election ke result rahaa:[1]

Vishnu Deo 419
John F. Grant 162
Informal 13
Total 594

Chuna gais member ke chapa badlo

References badlo

  1. 1.0 1.1 1.2 Ahmed Ali, Fiji and the franchise: A history of political representation 1900-1937,iUniverce, Lincoln, 2008, ISBN 978-0-595-45021-3, Apendix X