1940s ke decade 1 January 1940 se suruu bhais rahaa aur 31 December 1949 ke khalaas bhais rahaa. Ii 20th century ke 5th secade rahaa.