1990s ke decade 1 January 1990 se suruu bhais rahaa aur 31 December 1999 ke khalaas bhais rahaa. Ii 20th century ke 10th decade rahaa.