Atomic mass (jiske atomic weight bhi bola jaawe hae) ek term hae jon ki ek chemical element ke ek atom ke wajan hae Isme tiin subatomic particle hae: protons, electrons, and neutrons. Jab ki electrom ekam halka rahe hae, atomic mass proton aur neutron ke kl jorr hae.