Baseball ek rakam ke game hae jisme nau khilaarri ke dui team hissa le hae.