Brahmaputra Naddi

TBrahmaputra, Asia ke ek khaas naddi hae jon ki Tibet, India aur Bangladesh me se jaawe hae. Ii Template:Km to mi lamba hae.

A satellite image of the Brahmaputrea

Ii Ganga se mil ke Sunderban delta banae hae jon ki dinia ke sab se baraa delta hae.

Sunset captured from near Sukleswar ghat in Guwahati. The hills on both sides of the Saraighat Bridge across the river Brahmaputra.