Fiji ke school ke suchi

(Fiji ke school se bheja gais)

Fiji ke sikchha sanstha aur gaon ke komiti Fiji me dher se school chalae hae. Kuch famous school hae: