Fiji ke school ke suchi

(Fiji ke school se bheja gais)

Fiji ke sikchha sanstha aur gaon ke komiti Fiji me dher se school chalae hae. Kuch famous school hae:

A Badlo

B Badlo

C Badlo

D Badlo

E Badlo

G Badlo

H Badlo

I Badlo

J Badlo

K Badlo

L Badlo

M Badlo

P Badlo

Q Badlo

R Badlo

S Badlo

T Badlo

U Badlo

V Badlo

W Badlo