Fiji ke school ke suchi

(Fiji ke school se bheja gais)

Fiji ke sikchha sanstha aur gaon ke komiti Fiji me dher se school chalae hae. Kuch famous school hae:

A badlo

B badlo

C badlo

D badlo

E badlo

G badlo

H badlo

I badlo

J badlo

K badlo

L badlo

M badlo

P badlo

Q badlo

R badlo

S badlo

T badlo

U badlo

V badlo

W badlo