Main menu ke kholo

Fiji ke school ke suchi

(Fiji ke school se bheja gais)

Fiji ke sikchha sanstha aur gaon ke komiti Fiji me dher se school chalae hai. Kuch famous school hai:

ABadlo

BBadlo

CBadlo

DBadlo

EBadlo

GBadlo

HBadlo

IBadlo

JBadlo

KBadlo

LBadlo

MBadlo

PBadlo

QBadlo

RBadlo

SBadlo

TBadlo

UBadlo

VBadlo

WBadlo