Main menu ke kholo
Oum.gif

Nadroga Arya College Fiji ke ek school hae, jiske Arya Samaj, 1998 me Nadroga me banais rahaa. Iske banae me khaas haanth Late Pta. Ram Kumari Bhushan ‘Arya Ratna’ aur Mr. Moti Ram ke rahaa. Iske pahila Principal, Shrees Chand rahaa. Ii ek multi-racial school hae, jon ki form 7 tal ke sikchaa de hae.

2006 me hian pe 334 larrkan parrhat rahin

Aur dekhoBadlo

ReferencesBadlo